Redigera Logga ut
Tillbaka

Svenska Grand Prix Serien 2019

Grand Prix-tabellens syfte

Sveriges Grand Prix (SGP) används för att ta ut VM-lag. Reglerna för uttagningen har varierat över tid men för innevarande år (2015/2016) gäller följande:

Nr 1 och 2 i tabellen efter SM plus SM-vinnaren tar plats i VM-laget. Om någon av dessa inte kan delta eller är samma person går frågan till nästa person i SGP-tabellen etc.

De 5 bästa poängen räknas samman (SGP samt EGP) Poäng tagna under EGP turnering räknas endast med om spelaren även spelat minst en SGP under året. 

Den fjärde platsen i laget är reserverad så att det ska vara spelare av båda könen i laget. Om de tidigare 3 platserna i laget är av samma kön går den sista platsen till bästa placering i SGP tabellen av det motsatta könet. Om däremot de tidigare 3 platserna består av både kvinliga och manliga spelare går den fjärde platsen till bästa spelare i SGP tabellen som inte redan är kvalificerad ovavsett kön.

Vid samma poäng används poängen i SM som särskiljare. Därefter används den nordiska rankingen som särskiljare. Om även denna skulle vara samma används världsrankingen som särskiljare. Om det fortfarande inte går att skillja spelarna åt används lottning.

Vinnare genom tiderna

2018 2017 2016
1. 1. Oscar Eklund 1. Oscar Eklund
2. 2. Niklas Wettergren 2. Jeroen Everts
3. 3. Daniel Turunen 3. Niklas Wettergren
     
 2015  2014 2013
 1. Niklas Wettergren  1. Marcus Frönmark 1. Tintin Eng
 2. Jeroen Everts  2. Oskar Eklund 2. Cecilia Norgren
 3. Oscar Eklund  3. Henry Aspenryd 3. Oscar Eklund
     
2012 2011 2010
1. Marcus Frönmark 1. Marcus Frönmark 1. Henry Aspenryd
2. Niklas Wettergren 2. Henry Aspenryd 2. Caroline Odsell
3. Göran Andersson 3. Niklas Wettergren 3. Tintin Eng
     
2009 2008 2007
1. Caroline Odsell 1. Caroline Odsell 1. Tintin Eng
2. Daniel Ljungqvist 2. Henry Aspenryd 2. Christian Gårdebrink
3. Henry Aspenryd 3. Tintin Eng 3. Henry Aspenryd
     
2006 2005 2004
1. Tintin Eng 1. Tintin Eng 1. Tintin Eng
2. Henry Aspenryd 2. Joel Fransson Johnsson 2. Joel Fransson Johnsson
3. Joel Fransson Johnsson 3. Daniel Ljungqvist 3. Mikael Östman
     
2003 2002 2001
1. Göran Andersson 1. Tintin Eng 1. Nils Berner
2. Tintin Eng 2. Nils Berner 2. Göran Andersson
3. Marcus Hallberg 3. Göran Andersson 3. Benkt Steentoft
     
2000 1999 1998
1. Nils Berner 1. Daniel Rignell 1. Nils Berner
2. Göran Andersson 2. Johan Berner 2. Daniel Rignell
3. Johan Berner 3. Göran Andersson 3. Göran Andersson
     
1997 1996 1995
1. Nils Berner 1. Nils Berner 1. Niklas Johansen
2. Johan Berner 2. Hugo Calender 2. Nils Berner
3. Ola Hansson 3. Niklas Johansen 3. Hugo Calendar
 
  1995-2013        
# Namn Ort Guld Silver Brons
1 Nils Berner Stockholm 5 2  
2 Tintin Eng Västerås 6 1 2
3 Caroline Odsell Göteborg 2 1  
4 Marcus Frönmark Karlstad 3    
5 Henry Aspenryd Stockholm 1 3 3
6 Göran Andersson Stockholm 1 2 4
7 Daniel Rignell Löddeköpinge 1 1  
8 Niklas Johansen Malmö 1   1
9 Joel Fransson Johnsson Malmö   2 1
9 Johan Berner Norsborg   2 1
11 Daniel Ljungqvist Stockholm   1 1
11 Hugo Calender USA   1 1
11 Niklas Wettergren Stockholm 2 2
14 Cecila Norgren Uppsala   1  
14 Christian Gårdebrink Täby   1  
16 Oscar Eklund Stocholm  2  1 2
16 Benkt Steentoft Stockholm     1
16 Marcus Hallberg Linköping     1
16 Mikael Östman Stockholm     1
16 Ola Hansson Lund     1
  Daniel Turunen Stockholm   1  
  Jeroen Everts Stockholm   2  
           

Beräkning av Grand Prix-poäng

Sedan 2008 används ett system för att beräkna Grand Prix-poäng som är baserat på antalet deltagare i respektive turnering samt deras nordiska ranking. Man övergick till detta från att tidigare endast ha tagit hänsyn till placeringen, för att bättre spegla varje spelares prestation.

Det fungerar så här: först beräknas en rankingsumma för alla deltagare i en turnering. Denna svarar mot summan av varje spelares nordiska ranking reducerad med 900. Spelare med mindre än 900 i ranking bortser man ifrån och de som saknar nordisk ranking inkluderas genom att man konverterar deras FFO-ranking till nordisk enligt följande formel: NR = 0,539 * FFO + 172.

Ett exempel från Uppsala Open 2011 följer nedan:

SpelareFFONRJusterad ranking
Benkt Steentoft   1161 261
Christian Gårdebrink   1293 393
Henry Aspenryd   1358 458
Johannes Sjögren   1000 100
Jonas Isaksson   1087 187
Marcel Sneek 1666 1070 170
Marcus Frönmark   1359 459
Martin Fransen 1882 1186 286
Mateusz Sosnowski   940 40
Niklas Wettergren   1280 380
Simon ingelman-Sundberg   1162 262
Rankingsumma:     2996

Den högst placerade spelaren i turneringen tilldelas sedan maxpoäng genom formeln: 0,004 * rankingsumman + 7. Därefter beräknas GP-poängen för övriga spelare utifrån följande procentsats: x = 1 / (maxpoäng^(1/(antal deltagare - 1))).

För varje spelare under ettan erhålls GP-poängen genom att multiplicera procentsatsen med närmast högre placerade spelares poäng avrundat nedåt. Dvs. tvåans poäng är ettans poäng multiplicerat med x avrundat nedåt, treans poäng är tvåans poäng multiplicerat med x avrundat nedåt etc.

Nedan följer ett exempel från Uppsala Open 2011:

PlaceringPoängAvrundad poäng
1 18,98 18
2 13,41 13
3 9,69 9
4 6,71 6
5 4,47 4
6 2,98 2
7 1,49 1
8 0,75 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0