Redigera Logga ut
Tillbaka

Svenska Grand Prix Serien 2020

Grand Prix-tabellens syfte

Sveriges Grand Prix (SGP) används för att ta ut det Svenska VM-laget. Reglerna för uttagningen har varierat över tid men från och med 2018-06-15 gäller följande:

Nr 1 och 2 i tabellen efter SM plus SM-vinnaren tar plats i VM-laget. Om någon av dessa inte kan delta eller är samma person går frågan till nästa person i SGP-tabellen etc.

De 5 bästa poängen räknas samman (SGP samt EGP) Poäng tagna under EGP turnering räknas endast med om spelaren även spelat minst en SGP under året. 

Den fjärde platsen i laget är reserverad så att det ska vara spelare av båda könen i laget. Om de tidigare 3 platserna i laget är av samma kön går den sista platsen till bästa placering i SGP tabellen av det motsatta könet. Om däremot de tidigare 3 platserna består av både kvinliga och manliga spelare går den fjärde platsen till bästa spelare i SGP tabellen som inte redan är kvalificerad ovavsett kön.

Vid samma poäng används poängen i SM som särskiljare. Därefter används WOF rankingen som särskiljare. Om även denna skulle vara samma används världsrankingen som särskiljare. Om det fortfarande inte går att skillja spelarna åt används lottning.

Vinnare genom tiderna

2018 2017 2016
1.Niklas Wettergren 1. Oscar Eklund 1. Oscar Eklund
2.Markus Frönmark 2. Niklas Wettergren 2. Jeroen Everts
3.Oskar Eklund 3. Daniel Turunen 3. Niklas Wettergren
     
 2015  2014 2013
 1. Niklas Wettergren  1. Marcus Frönmark 1. Tintin Eng
 2. Jeroen Everts  2. Oskar Eklund 2. Cecilia Norgren
 3. Oscar Eklund  3. Henry Aspenryd 3. Oscar Eklund
     
2012 2011 2010
1. Marcus Frönmark 1. Marcus Frönmark 1. Henry Aspenryd
2. Niklas Wettergren 2. Henry Aspenryd 2. Caroline Odsell
3. Göran Andersson 3. Niklas Wettergren 3. Tintin Eng
     
2009 2008 2007
1. Caroline Odsell 1. Caroline Odsell 1. Tintin Eng
2. Daniel Ljungqvist 2. Henry Aspenryd 2. Christian Gårdebrink
3. Henry Aspenryd 3. Tintin Eng 3. Henry Aspenryd
     
2006 2005 2004
1. Tintin Eng 1. Tintin Eng 1. Tintin Eng
2. Henry Aspenryd 2. Joel Fransson Johnsson 2. Joel Fransson Johnsson
3. Joel Fransson Johnsson 3. Daniel Ljungqvist 3. Mikael Östman
     
2003 2002 2001
1. Göran Andersson 1. Tintin Eng 1. Nils Berner
2. Tintin Eng 2. Nils Berner 2. Göran Andersson
3. Marcus Hallberg 3. Göran Andersson 3. Benkt Steentoft
     
2000 1999 1998
1. Nils Berner 1. Daniel Rignell 1. Nils Berner
2. Göran Andersson 2. Johan Berner 2. Daniel Rignell
3. Johan Berner 3. Göran Andersson 3. Göran Andersson
     
1997 1996 1995
1. Nils Berner 1. Nils Berner 1. Niklas Johansen
2. Johan Berner 2. Hugo Calender 2. Nils Berner
3. Ola Hansson 3. Niklas Johansen 3. Hugo Calendar
 
  1995-2013        
# Namn Ort Guld Silver Brons
1 Nils Berner Stockholm 5 2  
2 Tintin Eng Västerås 6 1 2
3 Caroline Odsell Göteborg 2 1  
4 Marcus Frönmark Karlstad 3    
5 Henry Aspenryd Stockholm 1 3 3
6 Göran Andersson Stockholm 1 2 4
7 Daniel Rignell Löddeköpinge 1 1  
8 Niklas Johansen Malmö 1   1
9 Joel Fransson Johnsson Malmö   2 1
9 Johan Berner Norsborg   2 1
11 Daniel Ljungqvist Stockholm   1 1
11 Hugo Calender USA   1 1
11 Niklas Wettergren Stockholm 2 2
14 Cecila Norgren Uppsala   1  
14 Christian Gårdebrink Täby   1  
16 Oscar Eklund Stocholm  2  1 2
16 Benkt Steentoft Stockholm     1
16 Marcus Hallberg Linköping     1
16 Mikael Östman Stockholm     1
16 Ola Hansson Lund     1
  Daniel Turunen Stockholm   1  
  Jeroen Everts Stockholm   2  
           

Beräkning av Grand Prix-poäng

Sedan 2018-06-15 används ett system för att beräkna Grand Prix-poäng som är baserat på antalet deltagare i respektive turnering samt deras World Othello Federation-ranking, (WOF). 

Det fungerar så här: Först beräknas en rankingsumma för alla deltagare i en turnering. Denna svarar mot summan av varje spelares WOF-ranking reducerad med 1200. Spelare med mindre än 1200 i ranking bortser man ifrån. 
Till denna summan läggs också till en (1) "närvaro-poäng". Alla spelare som deltager i turneringen får en poäng för att ha deltagit. 

Ett exempel från Göteborg Open 2018 följer nedan:

Namn WOF ranking Justerad Ranking GP-poäng Närvaropoäng Total sgp poäng
Daniel Ljungqvist 1947 1047 21 1 22
Oskar Eklund 2171 1271 9 1 10
Johan Magnusson 1643 743 5 1 6
Tommy Rönn 1058 158 1 1 2
Kim Raunemaa 1200 300 0 1 1
Rankingsumma: 3519      

För varje spelare under ettan erhålls GP-poängen genom att multiplicera procentsatsen med närmast högre placerade spelares poäng avrundat nedåt. Dvs. tvåans poäng är ettans poäng multiplicerat med x avrundat nedåt, treans poäng är tvåans poäng multiplicerat med x avrundat nedåt etc.

Nedan följer ett exempel från Uppsala Open 2011:

PlaceringPoängAvrundad poäng
1 18,98 18
2 13,41 13
3 9,69 9
4 6,71 6
5 4,47 4
6 2,98 2
7 1,49 1
8 0,75 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0

Spelare som ej har ranking:
Debutanter och spelare med ej ranking: Dessa spelare läggs in på 1200 ranking poäng i beräkningsmodulen.
Spelare som varit ej aktiva på tre år, och "tappat" sin WOF ranking. Dessa läggs in på senast angivna ranking. Om en spelare gjorde sin sista turnering 1/7 2010 har denne en WOF ranking till datumet 30/6 2013. Spelarens ranking har då troligt sjunkit pgav icke aktivitet. Den sista WOF rankingberäkningen läggs in i beräkningsmodulen. Detta är i stort sett samma system som användes då vi beräknade från Nordisk ranking, då sista beräknade ranking användes då man började spela igen.