Inget protokoll skrevs från detta möte men de beslut som fattades var:
* Styrelsen 2009-2010 blir:
Simon Ingelman-Sundberg (ordförande) (omval)
Anders Berglund (kassör) (omval)
Bnkt Steentoft (omval)
Caroline Sandberg Odsell (omval)
Michael Nytorpet (nyval)
Kim Hermansen lämnar styrelsen.
* Turneringsrankingsystemet med Amatör (<1100p) och Elit (minst 1100p)
ersätts med:
Klass 1: Minst 1200p
Klass 2: 1050-1199p
Klass 3: <1050p
(Poängen syftar på Nordiska rankinglistan.)